Gå direkt till innehåll
Gretas Glänta med solfångare
Gretas Glänta med solfångare

Blogginlägg -

EON är med och skapar Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar siktar på att bli Sveriges mest hållbara stadsdel med två solfångarparker, bergvärmepumpar och ett lågvärmenät för värmedistributionen. E.ON är med i projektet med oss.

En kilometer norr om Sigtunas äldre stadskärna byggs den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. Här kommer det att byggas 900 bostäder i små, trevliga kvarter med parker, cykelbanor, löparspår och en sjö – samt 1000 kvadratmeter solfångare. E.ON ligger bakom denna energi- och klimatsmarta lösning.

Sigtuna stadsängar satsar på solenergi

Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att täcka nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till bostadshusen under sommarhalvåret. Solfångarna ska även ge överskottsvärme som kan användas under hösten och vintern.

Det är en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan. Dessutom blir den köpta energin något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa. En lösning som är helt i linje med E.ONs satsning på förnybart, lokal distribution och kundnära lösningar.

E.ON köper energiöverskottet

Värmenätet i Sigtuna stadsängar är en kombination av sol, bergvärmepumpar och lågtemperaturnät. Det gör att vi kan spara resurser för uppvärmning och varmvatten.

De nya husen byggs för att vara mycket energieffektiva. Därför passar det bra med lågvärmenät. Och satsningen på solenergi i den nya stadsdelen har ännu en fördel: vissa fastigheter har egna solfångare och kan sälja sitt energiöverskott till E.ON.

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig