Gå direkt till innehåll
Invigningen av Äppelspåret
Invigningen av Äppelspåret

Blogginlägg -

Sigtuna stadsängar - ett bevis på att dialog och samarbete lönar sig i stadsplanering.

Det finns otaliga exempel på hur man i Sigtuna stadsängar har valt att göra saker och ting på ett lite annorlunda sätt men gemensamt för alla idéer och beslut är ett enda ord - Dialog.

Som exempel kan bland annat nämnas det skidspår som idag finns i Sigtuna i anslutning till Stadsängarna. Tidigt hade Sigtuna stadsängar en dialog med Sigtuna orienteringsklubb gällande hur man på bästa sätt skulle bibehålla och kanske till och med förbättra möjligheten till ett rikt friluftsliv när stadsdelen Sigtuna stadsängar utvecklades. Den 10 februari i år invigdes Äppelspåret med skidåkning, orientering, tipsrunda och korvgrillning. Ett spår som inte hade existerat utan samarbete både vad gäller planering, arbete och förenade insatser.

Ett annat exempel är hur de utvecklare som bygger bostäder i stadsdelen försöker att via dialog och samarbete effektivisera alla aspekter av byggandet som går. Det kan gälla allt ifrån bortforsling av material till bodetableringar på bygget. Oavsett vad det gäller innebär den här dialogen vinster i effektivitet, kostnader och minskad miljöpåverkan.

Ett tredje exempel är hur exploateringsbolaget valt att ta till vara på det äppelträd som hittades i stadsdelen. Med lite efterforskningar visade det sig vara ett av Sveriges äldsta äppelträd och troligtvis ett av de största med en stamomkrets på 408 cm och hör och häpna en helt unik äppelsort. Självklart ville Sigtunaborna behålla detta unika träd trots att det inte var i det bästa av skick. Idag har äppelsorten fått ett namn, Sigtuna Sur. Kanske innebär detta att äppelsorten inte är den sötaste och godaste som finns men den är Sigtunas och återfinns enbart här. Därför beslutades det att man skulle ta sticklingar från trädet för att sedan återplantera runt om i Stadsängarna. Ett sätt att värna om en unik äppelsort och samtidigt få in vackra träd i stadsdelen som bär på en mer än 200-årig historia om platsen.

Oavsett om det gäller stora eller små, viktiga eller mindre viktiga aspekter i stadsdelsutveckling menar vi att dialogen och samarbetet måste stå högt upp på allas agenda. Bara då kan vi bygga Sveriges mest hållbara stadsdel. 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig