Gå direkt till innehåll
Detaljplan klar för ny stadsdel i Sigtuna

Pressmeddelande -

Detaljplan klar för ny stadsdel i Sigtuna

Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun antog den 25 februari den föreslagna detaljplanen för 600 bostäder i Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Samtliga partier yrkade bifall till planen och framhöll stadsdelens fantastiska kvaliteter både vad gäller process och innehåll. Betydande delar av marken läggs nu ut till försäljning i ett förfarande där utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras. Totalt ska det uppföras 750 bostäder i området.

– Nu inleder vi projekteringen av vägar och annan infrastruktur, berättar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar, bolaget som ansvarar för utvecklingen av området och ägs av NCC Boende samt SigtunaHem. I dagarna börjar NCC Boende och SigtunaHem även att projektera sina första bostadskvarter, samtidigt som en del av den byggbara marken bjuds ut till försäljning.

Hållbart premieras vid markförsäljning

– Utvecklare och byggföretag har redan nu möjlighet att kontakta oss angående markköp och inom kort publiceras utbyggnadsordningen för området på sigtunastadsangar.se, berättar Endre Barat, projektutvecklare. Sigtuna stadsängar följer miljöcertifieringssystemet BREEAM Community, som premierar en rad miljö- och hållbarhetsaspekter. Främst söker man därför markköpare som prioriterar energi- och miljösmarta lösningar, samt vill arbeta vidare med medborgardialog och medskapande, så att de familjer som bosätter sig i området får vara delaktiga i skapandet av sitt hem och sin närmiljö.

Sigtuna stadsängar ligger på pendlingsavstånd från både Stockholm och Uppsala och med 10 minuters bilväg till Arlanda. Den nya stadsdelen kommer bland annat att präglas av små, trevliga kvarter, varierande bygghöjder, stenläggningar, s.k. ”rain gardens”, cykelbanor, mjuka löparspår, påkostad gatubelysning, en strategiskt placerad dagvattensjö samt flera fickparker. Planen tillåter upp till 4-våningshus, plus inredd vind. Byggstart för de första bostadshusen beräknas bli om cirka ett år.

Invånarna positiva i kommunal omröstning

Sigtuna är Sveriges snabbast växande kommun och som en efterlängtad utveckling blir Sigtuna stadsängar en variationsrik stadsdel med olika upplåtelseformer och bostadstyper – kombinerat med bland annat restauranger, butiker, skola, fritids, förskola samt vård- och omsorgsboende.Planeringen har pågått sedan 2011 och har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. I ett formellt rådslag arrangerat av kommunen 2013, sade drygt 2000 av de röstande invånarna, med klar majoritet, ja till den nya stadsdelen.

Första inflyttning beräknas till 2018 och i början av 2030-talet väntas den nya stadsdelen vara helt klar. – Att tusentals medborgare tillsammans med Sigtuna kommunfullmäktige har ställt sig bakom skapandet av Sigtuna stadsängar gör oss stolta och hedrade. Att få vara med och bygga en helt ny stadsdel i Sveriges äldsta stad känns verkligen stort, avslutar Kim Hultén.

För mer information, välkommen att kontakta Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB samt projektchef på NCC Boende, kim.hulten@ncc.se, 070-385 71 61 och/eller Endre Barat, projektutvecklare på Sigtuna stadsängar samt projektledare på SigtunaHem, endre.barat@sigtunahem.se, 070-420 10 22.

Läs mer om den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar på sigtunastadsangar.se, NCC Boende på ncc.se/boende, samt SigtunaHem på sigtunahem.se.

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av NCC Boende och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 750 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Relaterat innehåll