Gå direkt till innehåll
Michel Thomas, chef för City Quarter & Energy Solutions på E.ON och Mats Weibull (M), ordförande i bygg-och miljönämnden på Sigtuna kommun klipper bandet och inviger därmed anläggningen i Sigtuna stadsängar
Michel Thomas, chef för City Quarter & Energy Solutions på E.ON och Mats Weibull (M), ordförande i bygg-och miljönämnden på Sigtuna kommun klipper bandet och inviger därmed anläggningen i Sigtuna stadsängar

Pressmeddelande -

EONs unika närvärmeanläggning i Stadsängarna invigd

I Sigtuna stadsängar har hållbarhet stått i fokus sedan stadsdelen började planeras. Bakom stadsdelen ligger en utpräglad medborgardialog och utvecklarna premieras ju mer hållbart de bygger och stor hänsyn har tagits för att stadsdelen ska bidra till social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Idag var en viktig dag för det fortsatta hållbarhetsarbetet då EONs närvärmeanläggning invigdes. En anläggning som med modern teknik där både solen och jordens inre bidrar till att värma en ny stadsdel i Sigtuna.

EONs närvärmeanläggningen som idag invigdes består av 80 bergvärmehål som borrats till 350 meters djup. På anläggningens tak finns uteluftskollektorer som under sommarhalvåret återställer värmebalansen i berget genom att ta till vara på varmluft som lagras och sedan sparas i berget för att kunna användas på vinterhalvåret för att värma stadsdelen. Lösningen med luftkollektorer minskar värmepumparnas elanvändning vilket bidrar till att mildra kapacitetsbristen i elnäten.

Till detta finns även en biooljepanna som drivs av rapsolja. Denna fungerar som en back-up vid eventuella driftstopp eller vid exceptionella köldtoppar.

- Känns oerhört kul att få närvara på invigningen av stadsdelens alldeles egna unika anläggning. Efter 7 års utveckling kan vi idag stoltsera med en närvärmeanläggning utöver det vanliga där vi får 4 miljoner kWh gratis ur luften varje år säger Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploateringsbolag.

Lågvärmenätet levererar maxtemperaturen 60-63 grader året om till fastigheterna. Fördelen med ett lågvärmenät är att det inte kräver lika mycket energi som ett traditionellt fjärrvärmenät, men inomhuskomforten för de boende är ändå densamma.

Solceller i området ökar ytterligare den förnybara energiförsörjningen liksom den inköpta elen till anläggningen som enbart kommer från sol, vind och vatten. Fastigheterna i stadsdelen kan även installera egna solceller eller solfångare för att sedan sälja överbliven el eller varmvatten till elnätsbolaget eller till stadsdelens värmeanläggning.

- Vi har byggt en modern och energieffektiv närvärmeanläggning där vi tar värme inte bara från jordens inre utan också från solens värmande strålar. Äntligen får vi nu inviga anläggningen som blir en viktig del i Stadsängarnas hållbarhetsarbete, säger Michel Thomas, chef för City Quarter & Energy Solutions på E.ON.

- Det känns väldigt bra att Sigtuna Stadsängar, en av Sveriges mest hållbara stadsdelar, får en så innovativ och unik energiförsörjning. Anläggningen ligger i absolut framkant när det gäller lokal energiproduktion, vilket vi är mycket stolta över att ha här i Sigtuna kommun, säger Mats Weibull (M), ordförande i bygg-och miljönämnden.

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning våren 2019.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig