Gå direkt till innehåll
Perspektiv Gångfartsgatan. Bild Arkitektstudio Witte
Perspektiv Gångfartsgatan. Bild Arkitektstudio Witte

Pressmeddelande -

​HSB vann anbudstävling om kvarter i Sigtuna stadsängar

Över 20 utvecklare från olika delar av Stockholm deltog i Sigtuna stadsängars första anbudstävling. Tävlingen gällde ett centralt beläget bostadskvarter i Sigtunas nya stadsdel. Med fokus på hög hållbarhet med modern men historiskt förankrad arkitektur vann HSB tävlingen och kommer utveckla ett varierat och levande kvarter.

HSB är ett av Sveriges största kooperativ och i grunden ett medlemsdrivet bolag. Det kvarter som nu ska utvecklas av HSB heter 1:15 och ligger mellan Silvergränd och Skattsökargränd direkt norr om Silvertorget (se bifogad karta). HSB:s vinnande förslag innehåller bland annat en stor variation av hushöjder, olika taklösningar i flera riktningar, varierad fönstersättning i sekvenser med indragna husliv samt en trevlig innergård. Nyans, kulör och olika detaljer varieras med inspiration från Sigtuna centrum. Gatufasaderna förslås utföras i puts, trä eller träliknande material.

- Vi är mycket glada över att vår satsning på arkitektur och hållbarhet föll väl ut. Läget är mycket uppskattat bland HSBs medlemmar och vi ser fram emot att delta i utvecklingen av Sigtunas nya stadsdel, säger Stig Ahlén, vvd HSB Bostad.

- HSBs förslag innebär byggnation med hög hållbarhet i en modern men historiskt förankrad arkitektur säger Kim Hultén, verksamhetschef på Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

HSB Hub för ökad trivsel

HSB planerar även att inom kvarteret bygga en så kallad ”HSB Hub”. Detta är ett nytt koncept som HSB applicerat på andra platser. Hubben syftar till att via ett gemensamt utrymme erbjuda flera servicefunktioner och ge boende i kvarteret och närområdet mervärden i form av bland annat gemenskap genom ett öppet kontor/kafé/ restaurang som inbjuder till samvaro samt synergieffekter för individer, föreningen, stadsdelen och i förlängningen även Sigtuna stad.

Sveriges mest hållbara stadsdel

Sigtuna stadsängar ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel och HSBs förslag uppfyller den näst högsta hållbarhetsnivån enligt ett system för hållbarhetsrabatt som lanserats av Sigtuna stadsängar. – Det innebär att 4,5 % av köpeskillingen för marken återgår till HSBs projekt och 0,5 % till ett dedikerat hållbarhetsprojekt, förklarar Kim Hultén.

Sigtuna stadsängars system för hållbarhetsrabatt möjliggör upp till 9 procents hållbarhetsrabatt och ställer hållbarhetskrav inom 18 olika områden. HSB har i sitt förslag uppfyllt ett stort antal av kraven, bland annat genom att täcka 40 kvm av taket med solceller, använda miljöklassade armaturer, återbruka eller återvinna minst 90 % av byggavfallet samt skapa hus som klarar en energinivå för miljöbyggnad som är minst 20 % bättre än Boverkets Byggregler. Vidare kommer träd, buskar eller växter att planteras på en del av HSBs hustak, bostadsgården och i kvarterets två större öppningar.

Fler finalister erbjuds kvartersmark

För att utse vinnaren i Sigtuna stadsängars anbudstävling användes en kombination av tre kriterier: pris, hållbarhet samt arkitektur. Fem utvecklare gick vidare till finalen och förutom HSB Bostad får ytterligare två av finalisterna nu möjlighet att köpa ett kvarter inom Sigtuna stadsängar. – Dessa två utvecklare har mycket bra och väl genomtänkta förslag med god hållbarhetsnivå. Arbete pågår nu för att även de ska få möjlighet att bygga inom Sigtuna stadsängar, avslutar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.


För mer information, välkommen att kontakta Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, kim.hulten@bonava.com, 070-385 71 61. Besök gärna Sigtuna stadsängar på www.sigtunastadsangar.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig