Gå direkt till innehåll
Olov Holst, kommunstyrelsen ordförande, Lars Björling, kultur- och fritidsnämndens ordförande och Mikael Falk, son till Lars-Eriks Falk m.fl var på plats när Modul skulptur invigdes.
Olov Holst, kommunstyrelsen ordförande, Lars Björling, kultur- och fritidsnämndens ordförande och Mikael Falk, son till Lars-Eriks Falk m.fl var på plats när Modul skulptur invigdes.

Pressmeddelande -

Lars-Erik Falks Modul Skulptur invigdes i Sveriges mest hållbara stad

Igår invigdes ett Lars-Erik Falks sista konstverk som han skapade innan sin bortgång i sin ateljé i Sigtuna. Modul Skulptur står nu i Sveriges mest hållbara stadsdel, Sigtuna stadsängar.

Modul Skulptur går att skåda i Ängsparken. Konstverket är beläget så att det både går inta via en vilostund på en bänk, via en promenad eller från en bil på väg 263. Konstverkets tre ståtliga profiler i 73 graders lutning är ett mycket spännande verk som på ett särpräglat sätt både avviker från miljön och samtidigt binder samman den. 

Ur hållbarhetssynpunkt känns det mycket tillfredsställande att stadsdelen nu har ett konstverk på plats från en internationellt känd konstnär som verkade i Sigtuna i många decennier.

Att verket just hamnade i Sigtuna stadsängar var långt ifrån självklart. Tanken var att verket skulle stå på en helt annan plats i Sigtuna men genom dialog och nytänk via Sigtuna stadsängars Exploaterings AB, Lars- Erik Falk, Sigtuna Museum & Art och Lars Björling kan vi idag skåda ett av konstnärens allra sista verk i Sveriges mest hållbars stadsdel. 

Tack för gott samarbete och välkomna att skåda Modul Skulptur.

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning våren 2019.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig