Gå direkt till innehåll
Lidls livsmedelsbutik i Sigtuna stadsängar, Illustration av LINK Arkitektur
Lidls livsmedelsbutik i Sigtuna stadsängar, Illustration av LINK Arkitektur

Pressmeddelande -

Sigtuna stadsängar får grön livsmedelsbutik: Lidl etablerar ny konceptbutik i Sveriges mest hållbara stadsdel

I Sigtuna Stadsängar byggs nu Sveriges mest hållbara stadsdel. Ur ett hållbarhetsperspektiv är kraven på stadsdelens nya handelsplats tuffa. Dessutom har en omfattande medborgardialog givit en tydlig bild av invånarnas önskemål. Efter en utvärdering av de olika alternativ som deltog i markanvisningstävlingen har nu Sigtuna Stadsängar beslutat att Lidl etablerar butik enligt helt nytt koncept. Som komplement kommer även en förstklassig delikatessbutik med saluhallskaraktär och servering att finnas. Fastigheten avses även innehålla ytterligare servicefunktioner och verksamheter.

Hållbarhet genomsyrar Sigtuna Stadsängar, vilket är tydligt i såväl planeringen som byggandet av den nya stadsdelen. Därför var markanvisningstävlingens miljö- och hållbarhetskrav på handelsplatsen tuffa. Lidl har tagit fram ett nytt butikskoncept som styrts av hållbarhet. Den första butik som öppnades enligt det nya konceptet har belönats med det tuffa miljöcertifieringssystemet BREEAMs högsta klass – Outstanding. Den nya konceptbyggnaden har även vunnit pris som världens mest miljövänliga handelsbyggnad.

- Som sigtunabo känns det speciellt kul att vinna markanvisningen i Sigtuna Stadsängar. Vi är stolta över vårt nya butikskoncept och jag är oerhört glad över att etableringen motsvarar de synpunkter och önskemål som framkommit under samrådet och medborgardialogen, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl Sverige.

Den unika byggnaden i Sigtuna Stadsängar är utarbetad för att uppfylla BREEAMs högt ställda miljökrav. Bland annat säkerställs att byggnationen inte påverkar platsens artrikedom. Det görs med hjälp av ekozoner på parkeringen och gräsplanteringar på taket. Solceller på taket producerar en del av butikens el. Utanför kommer besökarna kunna ladda sina elcyklar och elbilar. Genom smart logistik minskas även antalet transporter till och från butiken. Det innebär att varor till livsmedelsbutiken endast behöver levereras en gång per dag, vilket minimerar utsläpp och bullerstörningar. Transporterna sker dessutom med klimatsmarta lastbilar.

- Efter en gedigen och omfattande invånardialog och mycket högt ställda hållbarhetskrav i Sigtuna Stadsängar känns Lidls nya butikskoncept som ett självklart komplement till stadsdelen. Tillsammans har vi lyckats med utmaningen att få in en deli med servering som ihop med Lidls sortiment blir ett välkommet tillskott till handeln i Sigtuna. Med gemensam entré kommer alla delar att bilda en helhet och bidra till en plats för möten och umgänge, säger Kim Hultén VD på Sigtuna Stadsängar Exploatering AB.

Omtanke om miljön präglar också sortimentet. Lidl har en hög andel av miljömärkta och etiskt märkta varor. Dessutom ställer Lidl alltid hårda miljö- och kvalitetskrav på sina leverantörer. Lidl är också den första rikstäckande livsmedelskedja som klimatkompenserar för verksamheten.

- När vi köper in varor är kvalitet utgångspunkten. Vi erbjuder hög kvalitet till bästa pris, och genom att arbeta med stora inköp, egna varumärken och smart logistik, kan vi sätta de lägsta priserna. De som har upptäckt Lidl återvänder för att de uppskattar vår höga kvalitet och förmånliga priser. Det är smart att handla hos oss, vilket vi hoppas att sigtunaborna uppskattar, säger Johannes Fieber, VD på Lidl Sverige.

I medborgardialogen har Sigtunas invånare fått ge uttryck för önskemål och synpunkter på den nya handelsplatsen. Bland annat önskas en kombination av handels- och stadsdelscentrum, att livsmedelsbutiken delar de värderingar som genomsyrar den nya stadsdelen, samt att det ska finnas plats för såväl livsmedelshandel och delikatesser, som restaurang och spontana möten. Önskemålen har styrt Lidls förslag till etablering.

- Lidls nya butikskoncept innebär en helt ny känsla i butik för både kunder och medarbetare. Stora glasfönster släpper in naturligt dagsljus och det höga taket ger en öppen och luftig känsla. Kvalitetskänslan är stark och hållbara element genomsyrar både byggnad och omgivning, säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl Sverige.

Kort om BREEAM
- BREEAM Outstanding är en av världens tuffaste standarder för hållbart byggande.
- BREEAM är idag ett av värdens mest väletablerade system för att bedöma, betygsätta och intyga hållbarheten på byggnader. Byggnader kan certifieras Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding.
- Certifieringen togs fram i Storbritannien i början av 90-talet. BREEAM har utvecklats och upprätthålls av ett oberoende forskningsinstitut.

Kontakt:
Kim Hultén, VD Sigtuna Stadsängar Exploatering AB, 070-385 71 61
Johan Augustsson, fastighetsdirektör Lidl Sverige KB, 08-5555 7005

Relaterade länkar

Ämnen

Regioner


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Presskontakt

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig