Gå direkt till innehåll
Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor
Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Pressmeddelande -

Sigtuna stadsängar lockar till sig utvecklare med höga hållbarhetsambitioner

Sigtuna stadsängar exploaterings AB tecknar avtal med OBOS Sverige AB om att bygga två kvarter i den nya stadsdelen. OBOS erhåller hög ranking i speciellt framtagna hållbarhetsnivåer som är ett led i att skapa Sigtuna stadsängar - Sveriges mest hållbara stadsdel.

OBOS utvecklar två kvarter om cirka 100 lägenheter i Sigtuna stadsängar. Detta är ett led i OBOS satsning på projektutveckling och flerbostadshus i Stockholmsregionen. OBOS bygger sunda hus med ett tydligt fokus på hållbarhet. Detta rimmar väl med Sigtuna stadsängars ambitioner där man på ett unikt sätt lyckats få in hållbarhetstankarna tidigt i projektet.

Genom att koppla hög hållbarhet till markrabatter och socialt ansvar ser Sigtuna stadsängar till att locka till sig utvecklare som delar de höga hållbarhetsambitionerna. Via ett antal nivåer rankar man de aktörer som bygger inom området. Utöver en lägstanivå kan utvecklarna bestämma sig för att bygga enligt högre hållbarhetsnivåer och därmed få markrabatt och vara med och bidra till en bättre värld genom donationer till angelägna ändamål.

- Det gläder oss att OBOS utvecklar Sigtuna stadsängar efter den vision som invånarna varit med och tagit fram. samtidigt som de bygger enligt en av de högre hållbarhetsnivåerna som innebär en markant markrabatt samt att 0,5 % av köpeskillingen går direkt till en aktiv social insats för en bättre värld både lokalt och globalt. Med aktörer som OBOS som inser vinsten av höga hållbarhetsambitioner får vi möjlighet att tillsammans bygga Sigtuna stadsängar – Sveriges mest hållbara stadsdel säjer Kim Hultén, VD Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB.

OBOS hållbarhetsfokus innebär bland annat att bolaget använder trä som huvudsakligt byggmaterial. Trä är ett förnybart byggmaterial som lagrar koldioxid under hela sin livstid. OBOS samhällsengagemang sträcker sig över såväl ett miljömässigt som socialt perspektiv.

- Vi är mycket glada över att få förtroendet att delta i arbetet med att utveckla Sigtuna Stadsängar och ser fram emot att få bidra med lösningar som skapar förutsättningar för en attraktiv, hållbar och levande stadsdel, säger Emelie Bjurå, Affärsutvecklare på OBOS Sverige. I Sigtuna Stadsängar kommer vi att arbeta med ett koncept som bland annat främjar ekosystemtjänster. Vi har stort fokus på social hållbarhet och vill också underlätta för de boende att leva klimatsmart, avslutar hon.

Kontaktpersoner:

Kim Hultén, Sigtuna stadsängar Exploaterings AB, kim.kulten@bonava.com, 070-385 71 61

Emelie Bjurå, OBOS Sverige AB, emelie.bjura@obos.se, 070-600 38 11

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig