Gå direkt till innehåll
​SigtunaHem tar första spadtaget

Pressmeddelande -

​SigtunaHem tar första spadtaget

Nu sätter byggandet igång på ytterligare ett kvarter i Sigtuna stadsängar.
SigtunaHem börjar bygga sitt kvarter, Silverskatten, och det firas inte med det traditionella spadtaget utan istället med ett cineastiskt spadtag om man så vill med filmen "Första spadtaget"

- Det känns spännande att få visualisera det här med en film som kan leva vidare längre än ett mer konventionellt och symboliskt första spadtag säger Peter Sohlberg, projektchef, SigtunaHem.

I Kvarteret Silverskatten kommer det att byggas 69 lägenheter i varierande storlekar från 1 r o k till 4 r o k varav sex med takterrass.

Möjlighet att hyra garageplats kommer att finnas men förutom detta kommer boende i huset även att erbjudas plats i bilpool. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar hela Sigtuna stadsängar. Det har SigtunaHem tagit fasta på i allt mellan materialval och möjlighet till inflytande.

- Det är glädjande att SigtunaHem nu börjar bygga sitt första kvarter i Stadsängarna och att de liksom våra övriga utvecklare har höga hållbarhetsambitioner. Det ska verkligen bli spännande att se det här kvarteret ta form, säger Kim Hultén, Verksamhetschef, Sigtuna stadsängar Expl. AB.

I november 2016 höll SigtunaHem en workshop där intressenter från SigtunaHems bostadskö fick komma med synpunkter och tankar om utformningen av kvarteret och önskemål gällande framtida boenden.

De som flyttar in i Silverskatten kommer att få vara med och bestämma hur takterrasser och gröna ytor ska utformas och vad de ska innehålla.

- Att våra hyresgäster känner att de kan få påverka sitt boende, både inför flytt och under boendetiden, är väldigt viktigt för oss och vi jobbar ständigt med att öka antalet som känner att de har boinflytande, avslutar Peter Sohlberg.

För mer information kontakta, Peter Sohlberg, Projektchef, SigtunaHem
peter.sohlberg@sigtunahem.se, 08-591 796 15

Kort information:
- Uthyrningen av lägenheterna börjar i november 2018
- Under våren kommer ritningar att finnas tillgängliga samt en virtuell rundvandring på SigtunaHems webbplats.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Presskontakt

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig