Gå direkt till innehåll
Vikingaskatt ger namn åt nya gator och torg

Pressmeddelande -

Vikingaskatt ger namn åt nya gator och torg

Alla som ska bo och vistas i Sigtuna stadsängar kan se fram emot många spännande torg- och gatunamn med historisk anknytning. För den första etappen som nu projekteras inom Sigtuna stadsängar har kultur- och fritidsnämnden beslutat om namnen Skattsökargränd, Silvertorget, Silvergatan, Katt Anders gränd, Ängsparken och Stadsängsgatan. Under gemensamma workshops har förslagen till namnen arbetats fram av personal från kommunen, Sigtuna museum, Sigtuna hembygdsförening och Sigtuna stadsängar. Beslut om ytterligare namn väntas senare i vår.

Silverskatt från vikingatiden

Silvertorget och Silvergatan anknyter till silverskatten som en majdag 1789 hittades vid torpet Glädjen som låg i området. Namnet ”Katt Anders gränd” är hämtat från bonddrängen som hittade skatten: Katt Anders Ersson från Kåttila i Älvdalen. Skatten han fann har uppskattats vara från 1000-talet och är en av de två största silverskatter från vikingatiden som någonsin hittats i Mälardalen. Silvertorget är triangelformat och kommer att ligga cirka 100 meter nordväst om Pilsborondellen. Katt Anders gränd mynnar vid Silvertorgets sydvästra hörn, medan Skattsökargränd leder från norra delen av Silvertorget förbi livsmedelsbutiken och ut på Stadsängsgatan.

Huvudstråk: Stadsängsgatan och Silvergatan

Den första etappen av Sigtuna stadsängar inkluderar bland annat byggnation av 600 bostäder samt anläggandet av en park mellan Pilsborondellen och Silvertorget. Parken har nu fått namnet Ängsparken, vilket nämnden motiverar med att området tidigare varit ängsmark. Sigtuna stadsängars huvudgata med nord-sydlig sträckning, cirka 400 meter lång, har nämnden gett namnet Stadsängsgatan. Den cirka 200 meter långa gata som ska förbinda de två stora torgen i Sigtuna stadsängar har fått namnet Silvergatan. I öst ansluter Silvergatan till Silvertorget och i väst till Sigtuna stadsängars andra stora torg som ännu inte namngetts. Stadsbussen kommer att åka in på Stadsängsgatan och stanna vid en busshållplats i korsningen med Silvergatan.

Ämnen


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av NCC Boende och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 750 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig