Gå direkt till innehåll
​Unik stadsutveckling lockar i Sigtuna

Pressmeddelande -

​Unik stadsutveckling lockar i Sigtuna

Mer än 20 utvecklare från olika delar av Stockholm har anmält intresse för att köpa fastigheten 1:15 – ett centralt beläget bostadskvarter intill Silvertorget i Sigtunas nya stadsdel Sigtuna stadsängar. Kvarteret säljs genom anbudstävling.

Utvecklingen av Sigtuna stadsängar har präglats av en så kallad visionsstyrd stadsplanering, vilket är unikt i Sverige. – En god hållbarhetsprofil är viktigt när vi söker utvecklare och intresset för markförvärv har överträffat våra förväntningar, säger Daniel Engberg, transaktionsansvarig på Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

– Intresseanmälningarna kommer främst från stora och medelstora företag och flera av de utvecklare vi hade hoppats på har anmält sig. De intresserade utvecklarna har lämnat anbud nu i början av sommaren och fem av dessa har valts ut till steg 2. Senare i sommar kommer de utvalda företagen att lämna in kompletterande material, gällande bland annat koncept, hållbarhetsaspekter och byggteknik, fortsätter Daniel Engberg.

Markrabatt för hållbar stadsutveckling

Anbudstävlingen gäller försäljningen av ett strategiskt placerat bostadskvarter vid stadsdelens kanske viktigaste torg, där serviceutbudet blir stort med både en rejäl livsmedelsbutik, detaljhandel, caféer och restauranger. Tävlingsreglerna inkluderar en hållbarhetsbonus som ges i form av markrabatt till de utvecklare som uppfyller särskilt högt ställda hållbarhetskrav. – Det här är ett led i vårt arbete med miljöcertifieringssystemet BREEAM Community och syftet är att välja ut lämpliga utvecklare som har såväl viljan som förmågan att vara med och bygga Sveriges mest hållbara stadsdel, berättar Daniel Engberg. – Vår grundnivå har en rad skall-krav som alla måste uppnå. För att stimulera till riktigt hållbara lösningar finns dessutom ännu tuffare krav som ger markrabatt i två olika nivåer, fortsätter Daniel Engberg.

Tredje kvarteret med nya bostäder

Sigtuna stadsängars anbudstävling gäller egentligen mer än bara försäljningen av kvarteret 1:15. Både tävlingsvinnaren och andra lämpliga utvecklare som ger bra indikativa bud kommer nämligen att erbjudas direktköp av tomtmark i stadsdelen lite längre fram i tiden. Tävlingsvinnaren blir den tredje utvecklaren i stadsdelen eftersom SigtunaHem redan inlett projekteringen av hyresrättslägenheter i kvarteret 1:13 och Bonava bostadsrätter i kvarteret 1:14.

Uppdämt behov av bostäder i Sigtuna

Sigtuna stadsängar har som målsättning att bli Sveriges mest hållbara stadsdel och har vunnit hållbarhetspriset ”The Sweden Green Building Award”. – Vår hållbarhetsprofil lockar flera ledande utvecklare. Viktigt för det stora intresset är förstås också det attraktiva läget i Stockholm–Mälardalen, en framtidsregion med en mycket god arbetsmarknad och utmärkta kommunikationer. Sigtuna ligger sedan flera år i toppskiktet på listan över Sveriges snabbast växande kommuner. Så sent som 2011 toppade kommunen listan, konstaterar Daniel Engberg.

Det oberoende företaget JUNI Strategi & Analys konstaterar i en rapport från april 2016 att det sedan 10 år tillbaka finns ett uppdämt behov av bostäder i Sigtuna, att det har byggts förhållandevis lite med hänsyn till befolkningstillväxten samt att Sigtuna stad växer dels genom ökad inflyttning och dels genom ett positivt födelsenetto. – Fakta talar för en mycket god marknad för nya bostäder i Sigtuna, såväl för äganderätter som för bostadsrätter och hyresrätter. Tidigt i höst offentliggör vi vilken utvecklare som vunnit anbudstävlingen, avslutar Daniel Engberg.

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Relaterat innehåll