Gå direkt till innehåll
Grönt ljus för Sigtuna stadsängar

Pressmeddelande -

Grönt ljus för Sigtuna stadsängar

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) fattade den 10 augusti beslutet som gör att Detaljplan 1 för Sigtuna stadsängar nu vunnit laga kraft. Sigtuna stadsängar är en helt ny stadsdel som byggs i Sigtuna stad med målsättningen att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.

– Beslutet i MÖD gör att vi kan börja bygga, berättar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB. – Vi är både imponerade och glada över att Länsstyrelsen, Mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen så snabbt och effektivt hanterat överklagandet. Det är ett kvitto på att bostadsbyggnation prioriteras högt av det svenska samhället idag, konstaterar Hultén. Beslutet i MÖD innebär att infrastruktur som vatten och avlopp, vägar och torg kommer att börja byggas i november. I början av 2017 planeras byggstart för de första bostäderna med byggherrar som Bonava och SigtunaHem.

Ny skola i Detaljplan 2

Cirka 900 nya bostäder planeras inom Sigtuna stadsängar. Ungefär två tredjedelar av bostäderna byggs inom Detaljplan 1. Sigtuna stadsängar och Sigtuna kommun arbetar nu vidare med Detaljplan 2, som bland annat innehåller en ny F6-skola och ytterligare bostäder. – Jag vill ge en eloge till Sigtuna kommun för ett extremt effektivt arbete under sommaren, säger Kim Hultén. – På morgonen den 9 augusti höll Bygg- och trafiknämndens arbetsutskott ett extrainsatt möte där man beslöt att skicka ut Detaljplan 2 på samråd. Samma dag kl. 11 fanns ett justerat mötesprotokoll klart, så redan idag går Detaljplan 2 ut på samråd till berörda myndigheter och sakägare. Samrådet pågår från den 12 augusti till den 9 september. Vi hoppas att planen blir antagen av Sigtuna kommunfullmäktige före årsskiftet, så att skolan kan byggas och öppna för skolstart så snart som möjligt.

Markanvisningstävling avgörs i augusti

För den pågående markanvisningstävlingen är den 31 augusti en verkligt spännande dag. Fem bostadsutvecklingsföretag i samarbete med var sin arkitektbyrå lämnar då sina olika förslag till byggnation av kvarteret 1:15 som ligger centralt beläget i Sigtuna stadsängar intill Silvertorget. –Det ser vi verkligen fram emot. Vinnaren kommer kunna börja bygga bostäder där inom kort, avslutar Kim Hultén, verksamhetschef för Sigtuna stadsängar Exploaterings AB.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava (fd NCC Boende) och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 900 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Relaterat innehåll