Gå direkt till innehåll
Nu förbereds detaljplan 2 (orangefärgat på kartan) med bland annat en ny F6-skola. Detaljplan 1 (rödfärgat) antogs den 25 februari och innehåller huvudsakligen lägenheter samt lokaler för butiker och restauranger.
Nu förbereds detaljplan 2 (orangefärgat på kartan) med bland annat en ny F6-skola. Detaljplan 1 (rödfärgat) antogs den 25 februari och innehåller huvudsakligen lägenheter samt lokaler för butiker och restauranger.

Pressmeddelande -

Ny skola i Sigtuna stad

Stadsbyggnadskontoret i Sigtuna kommun har påbörjat arbetet med detaljplan 2 för Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel i Sigtuna stad. Inom detaljplanen ingår bostäder, en ny kommunal F6-skola och en förskola. Arbetet med detaljplanen är prioriterat då kommunen har som målsättning att starta undervisning i den nya skolan höstterminen 2018. Detaljplan 2 är en fortsättning på detaljplan 1.

Skolan kommer att ligga på kort promenadavstånd från de cirka 600 bostäder i detaljplan 1, som kommunfullmäktige i Sigtuna kommun redan har sagt ja till. Samtliga partier yrkade bifall till detaljplan 1 när fullmäktigebeslutet togs.

Arbetet med skolans slutliga läge och utseende sker i en pågående process där även grannar medverkar.

Ämnen


Sigtuna stadsängar Exploaterings AB som ägs av Bonava och det kommunala bostadsbolaget SigtunaHem, leder utvecklingen av Sigtuna stadsängar – en helt ny stadsdel belägen cirka 1500 meter norr om gamla Sigtuna stadskärna. Totalt uppförs cirka 750 bostäder fördelat på hyresrätter, bostadsrätter, villor och radhus. Dessutom byggs lokaler för restauranger, butiker, skola, fritids och förskola. Detaljplanen antogs 2016. Första inflyttning beräknas till 2018.

Planeringen av stadsdelen har präglats av en omfattande medborgardialog via en visionsstyrd stadsplaneringsprocess, vilket är unikt i Sverige. Inför uppförandet av Sigtuna stadsängar finns ett uttalat fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och de utvecklare som satsar på hållbar stadsplanering premieras.

Kontakter

Magdalena Larhed Eriksson

Magdalena Larhed Eriksson

Presskontakt Marknadsansvarig

Relaterat innehåll